מה זה יראת שמיים ואיך משמרים אותה לאורך זמן?

כל יהודי חי בעולם על מנת לקיים את מצוות הקל ולמלא ייעוד בחייו. כאשר בתורתנו הקדושה מפורטות המצוות וכל ההלכות כתובות ונלמדות בספרי ההלכה. כדי לקיים את המצוות וללכת בדרך התורה בלי לסור ממנה ימין ושמאל אנחנו חייבים מידה גדושה של יראת שמיים. מה זה בכלל יראת שמים? איך מחזקים אותה? וכיצד נשמר אותה לאורך זמן?

יראת שמים, מה זה?

יראת שמים פירושה מידה של פחד מסוים אשר גורם לנו ללכת בדרך התורה בלי לסטות ממנה. כשם שלא נעשה פעולה בלתי רצויה מול עיניו של מי שאוסר אותה עלינו. כך לא נבצע עבירה שהיא פעולה שבורא עולם אסר אותה. כי הוא נמצא בכל מקום ורואה אותנו בכל דרכינו. יראת השמים היא המידה שתעצור אותנו מלעבור עבירה, והיא תיתן לנו את הכוח לקיים את מצוות הקל למרות שלפעמים זה יכול להיות קשה.

איך משמרים יראת שמים?

חייו של יהודי נראים אחרת כאשר יש לו יראת שמים. הוא ישמור על עצמו מפני כל עבירה, ויקפיד על קיום המצוות כדת וכדין. לא קל לחזק את יראת השמים. ואם השגנו מידה מסוימת של יראה, נקפיד לשמור עליה לאורך זמן. כיצד?

  • לימוד מוסר – לימוד מוסר מחזק בנו את יראת השמים. כאשר נלמד על החיים, על מהותם ועל תפקידנו כיהודים נאמנים נחזק בתוכנו את יראת השמים.
  • הקפדה על הלכה – מצווה גוררת מצווה, ולהיפך. כאשר נקפיד על כל הלכה ודיוק, ונמנע את עצמנו מלעבור חלילה על עבירות. נחזק בתוכנו את היראה הזו. 
  • חברה הולמת – חשוב לנו לשמור על עצמנו, ולמנוע השפעה של חברה לא מתאימה. כאשר אנחנו נמצאים בחברה של אנשים שאינם יראי ה', אנחנו עלולים להינזק חלילה.

> קראו עוד על שאלות ותשובות למגזר החרדי!