למי פונים עבור תוספת בניה?

הקמה של תוספת בניה איננה דבר שמותר לבצע מבלי הליך מקדים. כל שינוי מהותי במבנה, לרבות תוספת, מחייב בחינה, תכנון ורק לבסוף – קבלת אישור. אם זה כך, עולה הסוגייה העקרונית, למי פונים כדי לממש זאת.

הוצאת היתר בניה

על מנת ליישם תוספת בניה, יש צורך בכך שהוועדה המקומית העוסקת בתכנון ובנייה תעניק את האישור הנדרש, בכתב. אישור זה, שנקרא היתר בניה, צריך להתבסס על תוכניות מפורטות לפי העניין. הקמת התוספת צריכה לעמוד בכל הדרישות החוקיות והתכנוניות ועל כן, נדרשת מעורבות מקצועית. ראו כאן לדוגמה יועץ אינסטלציה!

חברה הנדסית או איש מקצוע שעוסק בהנדסת מבנים או אדריכלות יהיה זה שלרוב מכין את התוכנית שתאפשר להוציא היתר כחוק. היתר נדרש בכל מקרה שרוצים למשל לבנות מרפסת חדשה, להוסיף קומה למבנה קיים, לבנות מרחב מוגן או לבנות כל תוספת אחרת.

איך לקדם תוספת בנייה מבלי ליצור עיכובים?

אדריכל או חברה לשירותי תכנון הנדסיים הם אלה אשר עורכים עבור בעל הבית או בעל המבנה תוכנית מפורטת. התוכנית משורטטת לאחר לקיחת מידות בשטח, בדיקה כי אין כיום חריגות בניה וציון המידות בשרטוטים השונים. התוכניות יפרטו את המצב הנוכחי ואת השינויים המבוקשים, תוך התייחסות להשפעה על סביבת המבנה, מרחק למבנים סמוכים, השפעה על תשתיות קיימות, שימוש בחומרים, עיבוי תשתיות לפי הצורך וכדומה.

על מנת לקדם תוספת בניה, יש צורך להגיש את הבקשה בפירוט, עם צירוף מסמכים מפורטים. מכיוון שאנשי מקצוע כגון מהנדסים יבדקו את התוכניות ואת האישורים, הכל צריך להיות מנוסח בשפה מקצועית, באופן מובן ונהיר. במידה והכל יוגש כהלכה, הטיפול יתבצע מהר יותר. במידה ולא – יש צורך להגיש תיקונים או הערות, לפני שניתן יהיה לבצע את התוספת כחוק. קראו בהרחבה על פתרונות הנדסה!